ข่าวประกาศ

Picture of Admin User
ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจระบบ UBU LMS
by Admin User - Tuesday, 10 September 2019, 1:15 PM
 

เรียน ผู้ใช้งานทุกท่าน

   เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการใช้งาน ระบบ UBU LMS อย่างต่อเนื่อง จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ใช้งานระบบทั้งนักศึกษาและบุคลากรร่วมประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ UBU LMS 

      <== คลิกที่นี่เพื่อประเมิน ==>

   ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ

Read the rest of this topic
(53 words)