ข่าวประกาศ

Picture of Admin User
การเปิดรายวิชาในระบบ UBU LMS
by Admin User - Wednesday, 13 November 2019, 11:19 AM
 


 ขอแจ้ง ขั้นตอนการเปิดรายวิชาในระบบ UBU LMS   โดยมีรูปแบบการเปิดรายวิชา 2 แบบ คือ

 1. เปิดวิชาใหม่
 
 2. การเปิดรายวิชาเดิมที่เคยเปิดสอนแล้ว 

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมกันนี้ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร .3110
-------------...

Read the rest of this topic
(57 words)